Cross-docking to proces dystrybucji magazynowej, dzięki któremu otrzymany towar jest kierowany bezpośrednio do miejsca docelowego z pominięciem magazynów. Z obszaru spedycji towar dostarczany jest bezpośrednio do klientów. To rozwiązanie jest stosowane w magazynach zarządzanych metodą just-in-time (JIT) lub centrach dystrybucji towarów szybko rotujących. Rozwiązanie cross-docking najlepiej sprawdza się w przypadku towarów, które są przygotowywane do dystrybucji przez dostawców i muszą być dystrybuowane w magazynie.