UAB “Disineda“ har varit verksamt sedan 2006. Det var ett av de första riskkapitalföretagen i västra Litauen som erbjöd inrikes speditionstjänster till stora företag.

Under sin verksamhetsperiod har företaget vuxit stadigt och avsevärt utökat utbudet av tjänster som det tillhandahåller samt förbättrat deras kvalitet. Genom att ständigt förbättra våra tjänster har vi skaffat oss ett gott anseende bland våra kunder.

Vi strävar efter ett strategiskt långsiktigt samarbete med våra kunder – vi betonar alltid att varje kund är viktig för oss, således ägnar vi särskild uppmärksamhet åt kvaliteten på vår service.

Vårt certifikat