Transport handlar inte bara om att flytta varor från A till B.   Denna tjänst omfattar även lagring, sortering, förpackning och distribution av gods. UAB ”Disineda” har en stark logistikbas för transport och lagring av varor, vilket är anledningen till att vi erbjuder våra kunder högkvalitativa logistiktjänster till attraktiva villkor.

Vägtransport är det vanligaste transportsättet som är mycket kostnadseffektivt för korta och medellånga transporter. Möjligheten att placera det nödvändiga antalet fordon där de behövs är den största fördelen med vägtransporter. Bilar är alltid den första och sista länken i transportkedjan.

Med hänsyn till alla internationella förordningar för godstransporter väljer specialister i UAB "Disineda" den optimala rutten för dig och ser till att din last levereras säkert, i tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Företaget ägnar särskild uppmärksamhet åt kvaliteten på hela transportprocessen, och våra kreativa lösningar och investeringar i att förbättra kvalitetsprocessen gör att vi kan garantera kvaliteten på våra tjänster.